top of page

רדיו עולה עולה

רדיו לעולים בעברית קלה יכול להיות מתווך כזה, לסייע לעולים להרגיש "בבית", להרגיש "ביחד", לתת לעולים תחושה אמיתית של: "כן, אנחנו יכולים! בעברית!" "יש לנו עם מי לדבר", "יש מי שמקשיב לנו", "יש רבים כמונו. אנחנו לא לבד". "רבים עשו את זה לפנינו והצליחו, סימן שזה אפשרי".

 

בשביל מי רדיו עולה עולה?

עולים מכל הארצות הנמצאים בישראל החל מהחודשים הראשונים ועד כ-10 שנים

יהדות התפוצות: בני משפחותיהם של העולים; עולים פוטנציאליים

המטרות

  • העשרה ישראלית: אקטואליה, תרבות, מידע רלבנטי

  • העשרה בעברית

  • חיבור העולים למדינה ולחברה

  • העצמת קהילת העולים

  • חיבור העולים לעולים

  • הכנה לעולם התקשורת בעברית: מושגים, שמות, אוצר מילים

Past Programs
Newspapers

 העיתונים היום

ציפי מספרת לנו מה כתוב בעיתונים הישראליים היוםץ תשמעו את הכותרות ואת הסיפורום החשובים.

Ask an Expert

עיצה ממוכמים

עזרה בכל מיני תחומים - בירוקרטית, תעסוקתית, חברתית, קהילתית, משפחתית, לשונית, רגשיתץ.

Newspapers

Vases

Make this your own.

Add the content you want.

Ballet Performance

מוזיקה ותרבות

מה חדש ומה חשוב בישראל היום

Image by Alina Karpenko

מתכוני שבת

כל יום שישי, מיכל משתפת מתכון למשהו טעים לשבתץ

Newspapers

Wallpaper

Make this your own.

Add the content you want.

bottom of page