top of page

עלינו

״עולה עולה״ הינו פרוייקט חברתי שנוצר במטרה לסייע בחיבור העולים לקהילה ולתרבות המוסיקה הישראלית 

וכן להעשיר את הידע שלהם בשפה העברית. 

 

"עולה עולה" הוא פרויקט חברתי שנועד לתמוך בעולים: להעשיר את השפה העברית שבפיהם, לחבר אותם לקהילה ולתרום לתרבות המוסיקה הישראלית. כל זאת דרך השתתפות במפגשים ובהופעות של מקהלת עולים מארצות שונות ובגילים שונים ששמה לה למטרה לבצע בעברית ובהקפדה מוסיקלית ממיטב הרפרטואר של הזמר הישראלי.

מטרות
Goals
שיתוף עם
 שמחת
השירה
לימוד
עברית
דרך מפגש ושירה
חברתיים
קשרים
יצירת
חשיפה
לתרבות
הישראלית
צור
מוזיקה
יפהפייה
יחד
לחוות יחד את השמחה
שבעלייה
ואת תחושת הבית החם והפתוח
Mission
Vision

"לתת לעולים את הכלים להשתלבות בחברה הישראלית דרך לימוד ועשייה של מוזיקה ישראלית"

מטרה

מטרה

חזון

"חווית קליטה חיובית לעולים שתעזור להם להשתלב באופן מלא  בחברה הישראלית כאזרחים שמחים ומיוחדים"

חזון

Values
ערכים

התרבות של ״עולה עולה״ מקדמת כל אחד מחברי המקהלה תוך יצירת אווירה חיובית ותומכת. כל חברי המקהלה ירגישו ביטחון רב יותר בשפה העברית ויתחברו למסורת ולתרבות הישראלית. ״עולה עולה״ מגבירה את השאיפה למצוינות בתחום השירה במקהלה. ערך זה יושג באמצעות פיתוח קשר אישי עמוק בין מנצח המקהלה לחבריה ואווירת הגיבוש המאפיינת את המפגשים.

bottom of page