top of page

הסיפורים שלנו

הכירו חלק מחברי המקהלה, שמעו את סיפורי עלייתם ואיך ״עולה עולה״ השפיעה לטובה על חייהם.

סימה עלתה מארצות הברית ב-2019

בריג׳יט עלתה מצרפת ב-2014

איבון עלתה ממקסיקו ב-2018

Romi2.jpg

רומי עלתה מצרפת ב-2019

Yael V2.png

יעל עלתה מהולנד ב-2019

Anne.png

אנה עלתה מבלגיה ב-2012

bottom of page