top of page

 

על הלחן של השיר

 

 

 

במוסיקה שכתב ובביצוע של השיר, שלמה גרוניך מקשט את מילות השיר בסלסולים ובקישוטים שיונקים גם מהמוסיקה המערבית וגם מהמוסיקה המזרחית.

 

את הפנייה אל האל - 'אלי, אלי' הוא כתב במִרווח גדול, ב'קפיצה' גדולה, מִרווח של אוקטבה. הצליל של ההברה 'לי' הוא הצליל הגבוה ביותר בשיר. כמו האל השוכן גבוה בשמיים. 

 

הפנייה 'אלי אלי' קיימת בשיר חשוב אחר בתרבות הישראלית. "הליכה לקיסריה" – שירם של חנה סנש (מילים) ודוד זהבי (לחן). גם בשיר ההוא – 'אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם...', כתב דוד זהבי את הפנייה אל  האל: 'אלי, אלי' במִרווח האוקטבה והמילה שמיים היא המילה ה'גבוהה' ביותר במוסיקה של השיר. 

00:00 / 01:18
bottom of page