top of page

 

על מילות השיר

 

בשיר שורה של פעלים, רובם בעבר, רובם בגוף ראשון. נעמי שמר כותבת רשימה של דברים שעדיין לא הספיקה לעשות בחייה. חלק מהם היא רוצה לעשות, אם לא תהיה חולה...

 

הנה הפעלים בעבר: בניתי, מצאתי, ציירתי, גיליתי, אהבתי, אמרתי, שתלתי, הקמתי, נטעתי, עשיתי, ניסיתי, חיברתי, ירד, כתבתי, רציתי

 

הפעלים בהווה: הולך, בורח

 

הפעלים בעתיד: תוביל, תסלחי, תביני

 

מילות זמן בשיר: עוד לא, עכשיו, אימתי?

 

 

הנה כמה הסברים על מילים אחדות בשיר:

 

מִדְבָּר (ז') – אזור יבש, ללא מים. מדבר סיני, מדבר יהודה, מדבר סהרה. רבים: מִדְבָּרִיוֹת. שם תואר: מִדְבָּרִי. אקלים מדברי. צמח מדברי. נְוֵה מִדְבָּר הוא אואזיס. 

 

גִילִיתִי – מגלים את האמת. מגלים סוד. מגלים אתר ארכאולוגי. קולומבוס גילה את אמריקה. שם הפועל: לגלות. שם הפעולה: גילוי. חוקרים מקבלים פרס נובל על תגליות חשובות במדע. פרויקט 'תַגְלִית' מביא צעירים יהודיים לסיור בישראל. 

 

דַי – מספיק! לא צריך יותר!

 

נָטַעתִי – נוטעים באדמה עץ, שתיל. שם הפועל: לִנְטוֹעַ או לָטַעַת. בט"ו בשבט נוטעים עצים. ט"ו בשבט הוא חג הנְטיעות. הקרן הקיימת לישראל נטעה בארץ יערות. אפשר גם לטעת תקווה בלבו של מישהו.

 

כֶּרֶם – שטח אדמה שמגדלים בו עצי פרי. בכרם גדלים ענבים, זיתים, שקדים. בט"ו באב, חג האהבה, היו בנות ישראל יוצאות לרקוד בכרמים בשמלות לבנות. 

 

בְּמוֹ יָדַי – בידיים שלי ממש. עשיתי את הדברים במו ידיי. הוא בנה את השולחן במו ידיו. היא הרסה לעצמה את החיים במו ידיה. ראיתי את התאונה במו עיניי. 

 

שֶלֶג –snow

 

קָצִיר – העונה שבה קוצרים את התבואה. עונת הקציר. קוצרים תבואה, קוצרים הצלחה, קוצרים מחיאות כפיים, אם מתאמצים – מצליחים וקוצרים את הפירות.

 

זִיכְרונות – ביחיד: זיכָָּרוֹן. יש לו זיכָּרון מצוין. הוא זוכר הכול. יש לנו זיכרונות ילדות. וגם: טקס זיכרון, יום זיכרון.

 

בֵּית חֲלוֹמוֹתַי – בֵּית חלומות הוא הבית האידאלי...הבית שאנחנו חולמים עליו שיהיה לנו.

 

בּוֹרֵח – בורחים ממשהו או ממישהו. בורחים מסכנה. יש אנשים שבורחים מהאמת. גם הזמן בורח... שם הפועל: לִבְרוח. 

 

מַגֵיפָה – אפידמיה

 

אף על פי ש...      

 

 

 

 

'אף על פי ש'... 'על אף'...'למרות ה'...הן מילות קישור הפותחות משפטי ויתור בעברית. אף על פי שקרה דבר אחד, קרה הדבר השני. 

 

מתי אנחנו אומרים 'אף על פי ש'... ומתי: 'על אף'... 'למרות'...?

 

אנחנו אומרים: אף על פי שירד גשם יצאנו לטיול. על אף שירד גשם יצאנו לטיול. אבל: על אף הגשם יצאנו לטיול. וגם: למרות הגשם יצאנו לטיול. 

 

במילים אחרות: לפני שם עצם אומרים: למרות ה.. על אף ה...: למרות המחלה הוא ממשיך לעבוד. הוא עובד על אף המחלה. אבל: אף על פי שהוא חולה הוא עובד.

 

אנחנו כותבים בראשי תיבות: אעפ"י ש...


 

ואם לא עכשיו – אֵימָתַי? 

 

 

 

 

אֵימָתַי היא צורה גבוהה של מילת השאלה: מתי.

 

בשיריה של נעמי שמר אנחנו מוצאים אזכורים רבים של מילים וביטויים מהמקורות היהודים. אחד מהם מופיע בשיר שלנו: ואם לא עכשיו אימתי

 

הנה מקורו: 

 

אם אין אני לי מי לי הוא פתגם מתקופת התנאים. מקורו בדברי הלל הזקן במשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה י"ד: "הוא היה אומר: אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי."

 

משמעות הפתגם הידוע 'אם אין אני לי מי לי' היא שהאדם צריך לסמוך בעיקר על עצמו ולעשות את הדברים שהוא מאמין בהם. אסור לו לסמוך רק על אחרים. החלק השני של המשפט -  וכשאני לעצמי מה אני  - אומר שיש עוד גורמים המשפיעים על גורלו של אדם. לא רק הוא עצמו.

 

החלק השלישי -  ואם לא עכשיו אימתי -  אומר שלא כדאי לדחות את מה שאפשר לעשות עכשיו...

00:00 / 00:50
00:00 / 03:00
00:00 / 01:07
00:00 / 01:28
bottom of page