top of page

 

מילות  השיר

 

 

חָפֵץ – רוצה. שם הפועל: לַחְפּוֹץ. חֲפֵצִים בדבר. כשמישהו מבקש מאיתנו טובה אנחנו עונים: בחפץ לב... כלומר: ברצון רב. אנחנו עוזרים לחברים בנפש חֲפֵצָה.

 

נְצֹר – שְמוֹר, סגוֹר. שם הפועל: לִנְצוֹר. נצר את פיו, נצר את לשונו – שתק. נוצרים אש. נִצְרָה היא התקן בכלי נשק שתפקידו לנעול את הנשק כדי למנוע פליטה של כדור בטעות. תאונות נשק קורות כאשר החייל חושב, בטעות, שהנשק נָצוּר.

 

לָשוֹן – לשון היא איבר בגוף, בפה, שאנחנו משתמשים בו גם לשם דיבור. ולכן – לשון היא

שפה – הלשון העברית, הלשון האנגלית. לשון הקודש. רבים: לְשוֹנוֹת.

כשאתה מדבר על מישהו דברים רעים אתה מוציא לו לָשוֹן הָרע. 

 

שָׂפָה – גם שפה היא איבר בגוף, בפנים. גם בה אנחנו משתמשים גם לשם דיבור. ולכן שפה היא לשון: השפה העברית, השפה הספרדית, השפה האמהרית. גם לנחל יש שפות – גדות. אנחנו יושבים על ספסל על שפת הנחל. רבים: שפות.

 

מִרְמָה –דברי שקר. לְרַמוֹת פירושו לשקר, לומר דברים שאינם אמת או לעשות פעולות שקריות. רמאי הוא שקרן. שם עצם: רַמָאוּת. הוא השיג את הכסף במִרְמָה וישב בבית הכלא על מעשי הרַמָאוּת שלו.

 

סוּר – זוז הצדה, הִתרחק מהדבר. שם הפועל: לָסוּר. אסור לסור ימינה ושמאלה מדרך הישר. מהשורש הזה נולד הפועל: לְסַייֵר – לטייל במקום לצורך לימוד או שמירה עליו.ו

 

רוֹדְפֵהוּ

 

 

 

רוֹדְפֵהוּ – לרדוף פירושו לרוץ אחרי מישהו כדי לתפוס אותו וגם להתאמץ מאוד כדי להשיג דבר. המשטרה רודפת אחרי הגנבים. ילדים רודפים זה אחר זה במשחק.

 

יש אנשים שרודפים אחרי כסף, יש אנשים שרודפים אחרי כבוד, פרסום ותהילה. בלשון הדיבור אנחנו אומרים כי מי שרודף אחר הכבוד- סופו שהכבוד בורח ממנו...

 

על גבר שאוהב יותר מידי נשים אומרים כי הוא רודף שמלות...

 

יש אנשים שיש להם תסביך רדיפה – כל הזמן נדמה להם שמישהו רוצה שיהיה להם רע. תסביך הוא קומפלקס. יש פוליטיקאים שחושבים ואומרים שהתקשורת רודפת אותם.

 

בצורה רודפהו מסתתרים: שורש (ר.ד.ף) זמן (ציווי) ושני גופים: אתה, הוא. אתה, רְדוֹף, אותו (את הוא).

 

צורות כאלה מופיעות במקרא בכל הזמנים. הן קיימות גם בעברית המודרנית.

 

העברית היא שפה 'חסכונית'. במילה אחת בעברית אפשר לחבר כמה וכמה מרכיבים דקדוקיים  וכך 'לחסוך' במילים.

 

למשל:

 

בעברית נאמר במילה אחת: וּכְשֶרְאִיתִיהֶם  - מילה אחת שאומרת: וכאשר אני ראיתי אותם.

 

באנגלית נזדקק ל-5 מילים: and when I saw them...m

00:00 / 02:22
00:00 / 01:52
bottom of page