top of page

 

המילה הללויה

המלה הַלְלוּיָהּ היא אחת המילים המוכרות ביותר בעולם, אך ספק אם כל מי שאומר או שר אותה יודע כי היא חיבור של שתי מילים בעברית "הַלְּלו" -"יָהּ", ומשמעותה "הללו את האל", שבחו אותו. 

למילה זו תפקיד מרכזי בתפילות רבות וגם בשירה ובתרבות.

 

היא מוזכרת 24 פעמים בתנ"ך, בעיקר במזמורים קי"ג-קי"ח בספר תהלים, הנכללים גם בתפילת הלל. כמעט בכל המקומות המילה פותחת או סוגרת את המזמור. השורש של המילה: ה.ל.ל. הוא השורש גם של המילים: תהילה, תהילים. 

 

מעברית עברה המלה לשפות רבות אחרות, ובהן יוונית ואנגלית. 

אנחנו משתמשים במילה הללויה גם בשפת הדיבור. כשמישהו עושה משהו שנראה לנו נהדר, אנחנו אומרים: הללויה! במשמעות: כל הכבוד! נהדר!

 

אנחנו מהללים אנשים על מעשיהם הטובים. זמרים ושחקנים חולמים על תהילת עולם.

בספר משלי כתוב: "יְהַלֶּלְךָ זָר וְלֹא פִיךָ". כלומר: תן לאחרים לומר עליך דברים טובים. אל תהלל את עצמך. ויש האומרים בהומור: יְהַלֶלְךָ זָר – וָלֹא פִיךָ. כלומר: אם אחרים אינם אומרים עליך דברים טובים, אֱמוֹר אתה על עצמך..."

00:00 / 01:54
bottom of page