top of page

 

שם השיר

 

 

 

 

 

כַּנְפֵי הרוח – הוא דימוי יפה ומיוחד. כאשר אדם מאמין בעצמו ובכוחות שלו הרוח כאילו נושאת אותו ומרימה אותו גבוה.

 

ומהי רוח?

 

בעברית  - רוח היא תנועה של אוויר, אבל הרבה יותר מכך. רוח היא נפש, נשמה של אדם או בעל חיים. רוח היא ההפך של חומר - כל המופשט, האבסטרקט בעולם – כל מה שאינו פיזי. 

 

כבר בפסוק השני בספר בראשית אנחנו לומדים על קיומה של רוח אלוהים, רוח הקודש: 'ורוח אלוהים מרחפת על פני המים'. ארבע רוחות השמיים הן הצפון, הדרום, המזרח והמערב. 

באוניברסיטה יש פקולטה למדעי הרוח. פילוסופים, סופרים ומשוררים הם אנשי רוח. 

 

את התחושות שלנו כבני אדם אנחנו מגדירים כמצב רוח. אדם חולה בנפש הוא חולה רוח. אנחנו משתדלים לעשות את הדברים ברוח טובה. 

 

בלשון הדיבור: 'עשה רוח' פירושו עשה הרבה רעש כאילו הוא עושה דברים חשובים, אבל למעשה לא עשה דבר. 'הוציא למישהו את הרוח מהמפרשים' פירושו: 'הרג' לו את המוטיבציה.

00:00 / 01:42
bottom of page