top of page

 

על מילות השיר

 

בשיר פעלים רבים בציווי

תֵן (לתת); קָרֵב (לְקָרֵב, כדי שיהיה קָרוֹב), עֲטוֹף (לַעֲטוֹף, כדי שיהיה עָטוּף ומכוסֶה); הָאֵר (לְהָאִיר, מלשון אוֹר), חַזֵק (לְחַזֵק, כדי שיהיה חָזָק).

 

אָמֵן – כן יהי! הלוואי!

 

כֹּל הַנְשָמָה תְהַלֵל יָה – פסוק מספר תהילים הקורא להלל ולשבח את האל. המילה הבאה בפסוק

 

בתהילים היא: הללויה. להלל פירושו לשבח, לומר דברים טובים על מישהו.

 

בְּרָכָה – מילים טובות. אנחנו מברכים זה את זו בברכות שונות: בוקר טוב! מזל טוב! בתיאבון! שבת שלום! חג שמח! מברכים על היין, מברכים את ברכת המזון, ברכת הגומל ועוד.

 

חֲלוֹם (ז') - dream. רבים: חֲלוֹמוֹת. השורש: ח.ל.ם. שם הפועל: לַחֲלוֹם.

 

תִקְוָוה – hope. רבים: תִקְווֹת. השורש: ק.ו.ה. שם הפועל: לְקַווֹת.

 

עֲטוֹף – לַעֲטוֹף פירושו לכסות מכל הצדדים. בחנות עוטפים בעֲטִיפָה יפה את המתנה שקנינו. אנחנו עוטפים את הסנדביץ לפני שמכניסים אותו לתיק. עוטפים את ספרי הלימוד ואת המחברות כדי לשמור עליהם. בשיר 'אמן' מבקשים מהאל לעטוף אותנו באהבה. אנחנו מבקשים שהשקט והשלום יחזרו ליישובים בעוטף עזה. את המכתב אנחנו שמים במַעְטָפָה. השורש: ע.ט.ף. שם הפועל: לעטוף. ובבניין התפעל: לְהִתְעַטֵף. יהודים מִתְעַטְפִים בטלית.

 

תִתְגַשֵם – תתקיים במציאות, תהיה ריאליה ולא רק חלום. גשמי הוא דבר ממשי, מוחשי. לא אבסטרקטי, לא רוחני. מגשימים חלום, מגשימים אידאל. השורש: ג.ש.ם. שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַגְשִים ובבניין הִתפעל: לְהִתְגַשֵם.

00:00 / 02:41
bottom of page